Zacisk

2 produktów w 70 wykonaniach
Do węży płaskich , węży spiralnych i innych o gładkich ściankach